+31 (0) 6 4606 1137 info@transcent.nu

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Transcent kantoorhoudende en gevestigd aan de Bevermeerseweg 12, 6986BL te Angerlo, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken via info@transcent.nu en +31 (0) 88 453 0542

Transcent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, goederen van ons afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Bankrekeningnummer

Wij verwerken persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, en/of onze diensten af te nemen, of op basis van uw toestemming.

Wij hebben uw gegevens nodig:

– Voor het afhandelen van uw betaling

– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Transcent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Transcent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De financiƫle gegevens tot en met 7 jaar na het boekjaar van de aankoop en levering. De overige gegevens tot 1 jaar na de levering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Transcent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transcent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Transcent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Indien je jonger bent dan 16 jaar dien je voor de bestelling in onze webwinkel en/of het afnemen van onze diensten toestemming te hebben van de persoon met ouderlijke macht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transcent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek of bezwaar

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@transcent.nu.

Transcent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Transcent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@transcent.nu

Deze Privacy statement kan door ons worden gewijzigd. Deze versie is van 21 mei 2018.